Yrityskuvaus

Kalatalouspalvelut Piilola -logo

YRITYSTIETOA

Kalatalouspalvelut Piilolan päätoimialana on ammattikalastus. Yrityksen palveluista löytyy myös erilaisia kalatalouden tutkimus ja suunnittelupalveluita sekä konsultointia.

24.9.2009 perustettu Kalatalouspalvelut Piilolan toimipiste sijaitsee Keski-Suomessa Saarijärven kaupungissa, jonka ympäröimät runsaslukuiset järvet ja joet reittivetenä luovat erinomaisen toimintaympäristön ammattikalastukselle ja kalavesien tutkimiselle.

AMMATTILAINEN

Juha Piilola

Juha Piilola

Valmistuin kalavedenhoitajaksi Länsi-Lapin ammatti-instituutista Simosta 1999. Tämän jälkeen suoritin riistamestarin erikoisammattitutkintoon valmentavan koulutuksen vuonna 2001. Korkeakoulututkinnon suoritin Saarijärvellä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, josta valmistuin agrologiksi (AMK) vuonna 2007. Opinnäyte työnäni tein Saarijärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman osallistavan suunnitelman menetelmin.

Olen työskennellyt mm. turkistarhoilla, kalanjalostuslaitoksilla, riistanhoidon alalla, kalastusalueilla, maatiloilla sekä maatilarakentamisen parissa. Monipuolinen luonnonvara-alan tuntemus ja ammattitaito ovatkin vahvuuteni.