Palvelut

Kala- ja rapuvesien tutkimukset

Yrityksen käytössä on laadukkaat yleispohjoismaiset NORDIC-koeverkkosarjat järvien ja lampien kalapopulaatioiden seurantaan ja tutkimiseen. Koeverkkokalastuksen avulla voidaan selvittää kalakantojen ikä- ja kokojakaumaa sekä kalakannan rakennetta. Samalla voidaan kerätä näytteitä mm. kalojen iän määritykseen ja haitta-ainetutkimuksiin.

Käytössämme on myös rapukantojen tutkimiseksi koemertoja, joiden avulla voidaan selvittää rapukantojen tiheyttä, sekä populaatioiden ikä-, koko- ja sukupuolijakaumaa. Saaliista voidaan kerätä näytteitä esim. haitta-aine tutkimuksiin ja tautitarkkailuun. Tutkimusten yhteydessä voidaan ottaa myös vesinäytteitä, joiden avulla voidaan selvittää veden laatua ja arvioida vesistön tilaa.

Kala- ja rapuvesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä kalatalous yritysten omavalvontasuunnitelmat

Yritys laatii osallistavan suunnittelun periaattein niin ekologisen, taloudellisen kun sosiaalisen ulottuvuuden kattavat erilaiset kalatalouteen liittyvät suunnitelmat asiakaslähtöisesti.

Hoitokalastus

Yrityksellä on käytössään kaksi hoitokalastukseen soveltuvaa vannerysää, joiden pyyntikorkeudet ovat 3 m ja 5 m.

PYYDÄ TARJOUSTA  PALVELUISTAMME !