Laatu

Yritys liittyi Suomen sisävesiammattikalastajajärjestöön (myöhemmin SSAK) vuonna 2009 ja liittyi vuonna 2010 järjestön laatujaostoon.

SSAK:n laatujaoston on keskittynyt erittyisesti laatuasioiden kehittämiseen ja laadun varmistamiseen. SSAK:n laatujaoston jäsenille on myönnetty kalastusprosessia koskeva ISO 9001:2008 standardin mukainen sertifikaatti ja sertifikaatin käyttöoikeus. Sertifikaatti kattaa kalastuksen, kalankäsittelyn sekä mynnin. Tämän laadunhallintajärjestelmän avulla pyritään varmistamaan kalastustuotteiden moitteeton tekninen laatu, mikrobiologinen puhtaus, hyvä ulkonäkö ja tuoreus. Sertifikaatin omaavat kalastajat pyrkivät parantamaan jatkuvasti kalastusprosessiaan siten, että lopputuoteen laatu olisi paras mahdollinen standardin periaatteiden mukaisesti. Laatujärjestelmässä mukana olevat kalastajat saavat samalla käyttöoikeuden myös SSAK:n tavaramerkkiin, jossa on teemana: ”tuoretta kalaa läheltä”. Tavaramerkkiä käyttävät kalastajat ovat sitoutuneet noudattamaan laatujärjestelmän periaateita. (Lindroth 2012.)

Nämä merkinnät tavatessaan asiakas voi olla varma siitä, että kyseinen tuote on lähivesistä pyydettyä laatujärjestelmän  ehtojen mukaisesti kalastettua ja käsiteltyä kalaa. Suomessa tällaisia merkintöjä saa käyttää ainoastaan parikymmentä kalastusyritystä, joista yrityksemme on niistä yksi. Sertifikaatin toimivuutta arvioidaan järjestön sisäisesti suorittamissa auditoinneissa ja lisäksi DNV toteuttaa ulkopuolisen arvioinnin joka toinen vuosi. Jos asiat eivät ole järjestelmän mukaisia, sertifikaatti voidaan myös menettää.

Laatutyö käytännössä

Sertifioinnin perusedellytys on omavalvonta sekä sen toimivuus ja todentamien. Kalastajille on laadittu laatujärjestelmässä laatukäsikirja sekä hyvän tuotantotavan ohjeet. Näitä ohjeita noudattamalla ja omavalvontaa toteuttamalla sekä pitämällä ne ajantasalla, voidaan saavuttaa kalastustuotteiden hyvä laatu. Latukäsikirjassa kuvataan eri tuotantovaihdeiden prosessit ja tuotantotavan ohjeissa kuvataan kalankäsittelyn tärkeimpien työvaiheiden ohjeet alkaen henkilökohtaisesta hygieniasta ja suojavaatteista, jatkuen saaliinkäsittelyn eri vaiheisiin, pakkausmerkintöihin sekä omavalvonnan toteuttamiseen, jossa tärkeimpänä on kylmäketjun seuranta sekä sen todentaminen ja varmistaminen.

Kalan laadunhallinta alkaa välittömästi kun saalis nostetaan vedestä. Ensin isommat kalat tainnutetaan ja verestetään jonka jälkeen kalan jäähdytys suoritetaan jäävesiseoksen avulla. Mikäli kalaa ei perata heti  aluksella, se perataan välittömästi satamaan saavuttaessa. Jäävesiseoksen avulla kala saadaan jäähtymään vajaassa tunnissa alle +2 asteseen. Tämä todennetaan mittaamalla lämpömittarilla kalan sisälämpötila ja kirjaamalla se lähetysluetteloon. Lämpömittari tulee myös kalibroida vuosittain, jolla varmennetaan lämptilatiedon paikkaansa pitävyys. Lämpömittarin tarkistus kalibroinnista laaditaan tallenne omavalvonnan liiteeksi.

Lähetysluettelon avulla varmistetaan tuotteiden jäljitettävyys. Sen itsejäljentävälle kolmiosaisen lomakelehden sivulle merkitään mm. kalastajan tiedot, kalastajan osuuden lämpötilatiedot sekä pyyntiajankohta ja pyyntipaikka sekä tuotteen tiedot. Näistä lehdistä yksi jää omavalvontaan, toinen annetaan asiakkaalle toimituksen yhteydessä lähetysluetelona  ja kolmas menee laskutukseen varmentamaan laskun oikeellisuuden. Näin varmennetaan tuotteiden jäljitettävyys ja laskutuksen oikeellisuus.

Lähteet:

Lindroth, L., O. 2012. Suomen sisävesiammattikalastajat ry:n uusi tavaramerkki. Elintarvike ja  terveys 3/2012.

Lindroth, L., O. 2010. Pyydyksestä lautaselle, katkeamaton kylmäketju ja sen todentaminen.  Elintarvike ja  terveys 3/2010.