Elohopea ja cesium 137 näytteiden tulokset

Tmi kalatalouspalvelut Piilola kerää elohopea ja cesium 137 näytteitä

Elintarvikkeeksi menevistä hauista ja kuhista kerättiin Cesium 137-näytteitä Saarijärven Pyhäjärvestä, Summasjärvestä ja Saarijärvestä joulukuussa 2010. Cesium 137-näytteiden kerääminen liittyi elintarviketurvallisuusviraston EVO-projektiin, jossa pyrittiin selvittämään luonnonkierrossa olevan cesium 137 pitoisuuksia elintarvikkeista sekä vertaamamaan cesium pitoisuuksien muutoksia aiempiin tutkimus tuloksiin.

Kaikkin järvien cesium-137 pitoisuudet alittivat reilusti raja-arvon 600 bq/kg. Kalojen cesium-137 pitoisuudet vaihtelivat  130 – 340 bq/kg välillä paikasta ja lajista riippuen. Kaikki näytteet koostuivat kolmesta kalayksilöstä muodostuneesta kokoomanäytteestä. Alla tarkemmat tiedot tuloksista:

– Summasjärvi Kalliosaaren edusta, Hauki, 160 Bq/kg
– Summasjärvi, Kyyränniemi ja Lamposaari, Kuha,  170  Bq/kg
– Pyhäjärvi Saunalahti, hauki, 340 Bq/kg
– Saarijärvi Karhisaari, hauki, 130 Bq/kg
– Saarijärvi Selkäluoto , kuha, 130 Bq/kg

Elohopea näytteiden kerääminen puolestaan liittyi normaaliin elintarvikkeiden vierasainejäämien seurantaan. Näin pyrimme osaltamme takaamaan kuluttajille turvallisia, puhtaita ja laadukkaita elintarvikkeita. Elohopeanäytteitä kerättiin ainoastaan Saarijärven Pyhäjärven hauista. Näytteiden tuloksista ilmoitetaan paikallislehdissä elintarvikeviranomaisten toimesta sekä Tmi Kalatalouspalvelut Piilola toimitiloissa ja näillä sivuilla myöhmmin.